Zahedan Sama Technical and Vocational College

سامانه آموزش

edusys

اتوماسیون اداری

 
سه شنبه
1398
فروردين
6
 

اوقات شرعیجهت مشاهده فایل ها نیاز به برنامه Acrobat Reader می باشد .

لطفا جهت اطلاع از دروسی که در کل باید بگذرانید از سیلابس کلی و برای انتخاب واحد هر ترم از آرایش ترمی استفاده نمایید.

دانشجویان با دیپلم نظری بدلیل آماده نبودن آرایش ترمی (در برخی موارد) از سیلابس کلی استفاده نمایند.

سیلابس کلی رشته های موجود در آموزشکده سما زاهدان در مقطع کاردانی پیوسته

کامپیوتر نرم افزار

دانلود

ساختمان کارهای عمومی ساختمان

دانلود

نقشه کشی معماری

دانلود

الکترونیک الکترونیک عمومی

دانلود

حسابداری

دانلود

مکانیک خودرو

دانلود

الکتروتکنیک برق صنعتی

دانلود

تربیت بدنی

دانلود

آرایش ترمی دروس

دریافت فایل

الکترونیک (فنی و حرفه ای)

دانلود

الکترونیک (کار و دانش )

دانلود

الکتروتکنیک (فنی و حرفه ای )

دانلود

الکتروتکنیک (کار و دانش )

دانلود

تربیت بدنی

دانلود

مکانیک خودرو

دانلود

حسابداری ( فنی و حرفه ای )

دانلود

حسابداری ( کار و دانش  و انسانی )

دانلود

حسابداری ( تجربی و ریاضی )

دانلود

حسابداری ( دیپلم مغایر )

دانلود

کامپیوتر

دانلود

ساختمان (كار و دانش )

دانلود

ساختمان ( فني و حرفه اي ) دانلود

معماری (كار و دانش )

دانلود

معماري (فني و حرفه اي ) دانلود
امور اداری (کاردانش و فنی ) غیر مرتبط دانلود
امور اداری (فنی و حرفه ای ) دانلود
امور اداری ( کارودانش ) دانلود
امور اداری ( نظری ) دانلود
تربیت بدنی ( دیپلم تربیت بدنی ) دانلود
تربیت بدنی ( غیر مرتبط و انسانی ) دانلود

تربیت بدنی ( نظری )


مربی بهداشت


آموزش ابتدایی


مکانیک خودرو (کارشناسی)


الکتروتکنیک (کارشناسی)

دانلود


دانلود


دانلود


دانلود


دانلود