Zahedan Sama Technical and Vocational College

جهت مشاهده فایل ها نیاز به برنامه Acrobat Reader می باشد .

لطفا جهت اطلاع از دروسی که در کل باید بگذرانید از سیلابس کلی و برای انتخاب واحد هر ترم از آرایش ترمی استفاده نمایید.

دانشجویان با دیپلم نظری بدلیل آماده نبودن آرایش ترمی (در برخی موارد) از سیلابس کلی استفاده نمایند.

 

سیلابس کلی رشته های موجود در آموزشکده سما زاهدان در مقطع کاردانی پیوسته

کامپیوتر نرم افزار

دانلود

ساختمان کارهای عمومی ساختمان

دانلود

نقشه کشی معماری

دانلود

الکترونیک الکترونیک عمومی

دانلود

حسابداری

دانلود

مکانیک خودرو

دانلود

الکتروتکنیک برق صنعتی

دانلود

تربیت بدنی

دانلود

 

آرایش ترمی دروس

دریافت فایل

الکترونیک (فنی و حرفه ای)

دانلود

الکترونیک (کار و دانش )

دانلود

الکتروتکنیک (فنی و حرفه ای )

دانلود

الکتروتکنیک (کار و دانش )

دانلود

تربیت بدنی

دانلود

 

 

مکانیک خودرو

دانلود

حسابداری ( فنی و حرفه ای )

دانلود

حسابداری ( کار و دانش )

دانلود

کامپیوتر

دانلود

ساختمان (كار و دانش )

دانلود

ساختمان ( فني و حرفه اي ) دانلود

معماری (كار و دانش )

دانلود

معماري (فني و حرفه اي ) دانلود