Zahedan Sama Technical and Vocational College

سامانه آموزش

edusys

اتوماسیون اداری

 
پنجشنبه
1398
آبان
23
 

اوقات شرعیقابل توجه دانشجویان برادر

برگزاری برنامه کوه پیمایی (پارک ملت ) به تاریخ 98/8/24 ساعت 6 الی 10 صبح

علاقه مندان جهت ثبت نام به دفتر فرهنگی آموزشکده مراجعه نمایند