Zahedan Sama Technical and Vocational College

سامانه آموزش

edusys

اتوماسیون اداری

 
يكشنبه
1399
خرداد
18
 

اوقات شرعیبه اطلاع کلیه دانشجویان معماری میرساند

دوره آموزش اسکیس با گواهی مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی در این آموزشده برگزار می گردد

جهت ثبت نام به مدیر گروه معماری مراجعه نمایید