Zahedan Sama Technical and Vocational College

سامانه آموزش

edusys

اتوماسیون اداری

 
پنجشنبه
1398
آبان
23
 

اوقات شرعیدانشجویانی که دارای ثبت اختراع در زمینه های مختلف فناوری ، ساخت و تولید ، کشاورزی ، ساختمان ، مواد و انرژی های نو ، صنایع دارویی و بهداشتی و سایر می باشند و علاقمند به شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش هستند دعوت می شود تا تاریخ 98/8/14 محصولات خود را به دبیرخانه تحویل نمایند