Zahedan Sama Technical and Vocational College

سامانه آموزش

edusys

اتوماسیون اداری

 
پنجشنبه
1398
آبان
23
 

اوقات شرعی



اعطای تسهیلات قرض الحسنه به دانشجویان از طریق بانکهای مهر ایران و رسالت